Επίλεξε τη χώρα παράδοσης

RME
Θυμόμαστε

RME RM19X

Προσαρμογέας Rackmount για τοποθέτηση όλων των μισών μονάδων RME 19" συμπεριλαμβανομένων των MADIface XT και QuadMic II.
Θυμόμαστε
Αυτό το προϊόν δεν κατασκευάζεται ή δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας προσφοράς.

Κωδικός προϊόντος: RM19X | ID: 230935

RME RM19X

Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:

Προσαρμογέας Rackmount για τοποθέτηση όλων των μισών μονάδων RME 19" συμπεριλαμβανομένων των MADIface XT και QuadMic II.

Παράμετροι και προδιαγραφές

Χώρα

Χώρα προέλευσης

Γερμανία