Επίλεξε τη χώρα παράδοσης

Κέρδισε μια καινούργια σανίδα και απόλαυσε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι

 

Κέρδισε μια καινούργια σανίδα και απόλαυσε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι

Όταν το θερμόμετρο έξω είναι κολλημένο στους 30 βαθμούς, είναι η ιδανική στιγμή για να πάρεις κάτι που θα σε δροσίσει.
Δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό για αυτήν την καινούργια σανίδα  και απόλαυσε το καλοκαίρι με άνεση και χαρά. 
Πώς μπορώ να κερδίσω;

Χρησιμοποίησε τον κωδικό WIN-SUP στο καλάθι σου για να αγοράσεις οτιδήποτε σε ευχαριστεί πριν το τέλος Ιουλίου.
Θα βάλουμε κάθε αγορά με αυτόν τον κωδικό σε κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον νικητή εδώ, στις 5 Αυγούστου 2024.

Όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να κερδίσεις.
Συνέχισε να παρακολουθείς αυτή τη σελίδα και τα κοινωνικά μας δίκτυα για να βεβαιωθείς ότι δεν θα χάσεις την ανακοίνωση του νικητή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία σου!

Εισάγοντας έναν μοναδικό κωδικό και πραγματοποιώντας μια παραγγελία, λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, εάν επιλέξετε ελεύθερα να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, ο φορέας εκμετάλλευσης - MUZIKER a.s., με έδρα στη διεύθυνση Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773 (εφεξής καλούμενος ο «υπεύθυνος επεξεργασίας») θα επεξεργαστεί τον αριθμό παραγγελίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας - διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνο κατά την έννοια του άρθρου. 6 παρ. 1, εδ. (στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να καταγράψει τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, να αξιολογήσει τον ίδιο τον διαγωνισμό και να επικοινωνήσει μαζί σας για την απονομή του βραβείου. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω επεξεργασία. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων, διατίθενται στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Προστασία προσωπικών δεδομένων"

* ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ MUZIKER