Επίλεξε τη χώρα παράδοσης

Θυμόμαστε

Reloop CAP Gauge

Η τέλεια προσαρμογή για τα δοχεία κεφαλής μπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί αρκετά δύσκολη. Με το καλούπι CAP η σωστή γωνία μπορεί να ρυθμιστεί σε ελάχιστο χρόνο. Το αποτέλεσμα: καλύτερη σταθερότητα κομματιού και ιδανικά χαρακτηριστικά ήχου.
Θυμόμαστε
Αυτό το προϊόν δεν κατασκευάζεται ή δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας προσφοράς.

Κωδικός προϊόντος: CAP-GAUGE | ID: 230247

Reloop CAP Gauge

Αυτή είναι η μετάφραση λογισμικού που μπορεί να περιέχει ασυνέπειες:

Η τέλεια προσαρμογή για τα δοχεία κεφαλής μπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί αρκετά δύσκολη. Με το καλούπι CAP η σωστή γωνία μπορεί να ρυθμιστεί σε ελάχιστο χρόνο. Το αποτέλεσμα: καλύτερη σταθερότητα κομματιού και ιδανικά χαρακτηριστικά ήχου.

Παράμετροι και προδιαγραφές